Monday, 16 October 2017

సాయీశా ఓ సాయీశా

సాయినాధ శ్రీ సాయినాధ అంటూ ఎంతో భక్తితో మొదలుపెట్టి సాయీశా ఓ సాయిశా అంటూ మనకు అందించిన జానకమ్మ సాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం.
                                   సాయినాధా శ్రీ సాయినాధా మా దేవుడవు నీవేలే సాయినాధా
                                             మా పాపాలను పరిమార్చు సాయినాధా      "సా"
                                             గరళమంత  ఒక్క గుక్కలో మింగావంటా
                                       మోహినివై దేవతలకు అమృతం పంచావంటా
                                              రక్కసుల దర్పమును అణిచావంటా
                                   ఆ దేవతలను అమరులను చేశావంటా సాయీశా ఓ సాయీశా "సా"
                                                   దశరధ నోముల పంట నీవేనంటా
                                                    యశోదానందుల ఇంట పెరిగావంటా
                                                     కలియుగమున షిర్డీలో వెలిశావంటా
                                   నీ లీలలన్నీ చూసి మేము మురిసేమంటా సాయిశా ఓ సాయిశా "సా"
                                                        జగమంతా నిండినదీ నువ్వేనంటా
                                                              ఏకమైన నువ్వే అనేకమంటా
                                                        గోవిందుని నామాలను పలికితిమయ్యా
                                        గోపాలుడు నువ్వేనని ఎరిగితిమయ్యా సాయిశా ఓ సాయీశా   "సా"
                                                                     బాలుడై షిర్డీకి వచ్చావంటా
                                                           సాయీ రమ్మని మహాల్సా పిలిచాడంటా
                                                               నీ ఆకలి లక్ష్మీభాయి తీర్చేనంటా
                                        నవ నాణెములు ఆమెకు నువ్విచ్చావంటా సాయీశా ఓ సాయీశా"సా"

No comments:

Post a Comment