Sunday, 26 February 2017

సాయి మమ్ము విడిచి వెళ్ళకయ్యా

                                                                  శ్రీ సాయి రాం
    మంచి,చెడు తెలుసుకోలేని మూర్ఖులమయ్యా ఆదుకోవయ్యా సాయి మమ్ము విడిచి వెళ్ళకు అంటూ జయంతమ్మ                                                       వ్రాసుకున్నసాయి సంకీర్తనా కుసుమం
                                                    సాయీ నువ్వు నన్ను విడిచి వెళ్ళకయ్యా
                                                నిన్ను విడిచి క్షణము నేను బ్రతకలేనయ్యా "సాయీ"
                                                   మాయేదో మర్మమేదో మచేమితో చెడు ఏమిటో
                                                   తెలియని నీ బిడ్డలము తికమక పడుచున్నాము
                                                   దయగల తండ్రీ నీదరి చేర్చి కాపాడవయ్యా "సాయీ"
                                                      పుణ్యమేదో పాపమేదో శత్రువెవరో మిత్రులెవరో                
                                                                 తేడా తెలియని మూర్ఖులమయ్యా
                                                        నీవు తప్ప మాకు దిక్కు వేరేవరయ్యా "సాయీ"
                                                            ఏమిటో ఈ జీవితము అంధకారబంధురమూ
                                                                   సంసార చక్రములో చిక్కుకొంటిమీ
                                                        చేదుకొని ఆదుకొనే దైవము నీవే సాయీ "2" "సాయీ"                      


                                                       

                                                

Saturday, 25 February 2017

శతకోటి నామాలు

                                                              ఓం శ్రీ సాయి రాం
     పరమాత్మ ఒక్కడే కదా శతకోటి నామాలు ఎందుకు సాయీ అంటూ జయంతమ్మ వ్రాసుకున్న సాయి సంకీర్తన                                                           శతకోటి నామాలు ఎందుకయ్యా నీకు
                                                    సాయీ అను నామమొకటే చాలదా మాకు "శ"
                                                    యుగములెన్నిమారినా దైవమొక్కటే కదా
                                                       నదులన్నీ కలిసినా సంద్రమొక్కటే కదా                      
                                                     మతములు వేరైనా అందరి గమ్యమొక్కటే కదా "శ"
                                                            అవతారాలెన్నైనా హరి ఒక్కడే కదా
                                                            జీవరాసులెన్నైనా ఆత్మ ఒక్కటే కదా
                                                          ఆత్మలన్నిటిలోని పరమాత్మ ఒక్కడే కదా "శ"
         
                                                       
                                                                                                                                 

Friday, 24 February 2017

సర్వపాపసంహారిణి

                                                                        ఓం శ్రీ సాయిరాం                                                                           సంకీర్తనమే అన్నింటికీ  పరిష్కారం అంటూ జయంతమ్మ వ్రాసుకున్న సాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం  
                                                           సర్వపాపసంహారిణి సంకీర్తనమే
                                                             సర్వరోగ నివారిణి సకీర్తనమే
                                                            భవబంధవిమోచని సంకీర్తనమే
                                                            ఆత్మశుద్ధిచేయునదీ సంకీర్తనమే
                                                            సత్సంగము నిచ్చునదీ సంకీర్తనమే
                                                             యోగబలమునిచ్చునదీ సంకీర్తనమే
                                                          గృహముపావనముచేయునదీ సంకీర్తనమే
                                                              దైవదర్శనమునొసగునదీ సంకీర్తనమే      
                           
  

మంచిని మెచ్చుకో

                                                 రుద్రమ్మకు నోటి దురుసు బాగా ఎక్కువ.దీనితోపాటు సణుగుడు సంగతి సరేసరి.పిల్లాది మొదలు పెద్దవాళ్ళను కూడా ఏదోఒకటి కుంటి మాటలు మాట్లాడనిదే వదలదు.పక్కింట్లో ఆకు కదిలినా అన్నీ తనకే కావాలి.గిన్నెల శబ్దం వచ్చినా వేళాపాళాలేదు మోతలు చేయడానికి అని సణుగుతూ ఇంకో పక్కింటి వాళ్ళకు చెప్తూ ఉంటుంది.ఎదురింట్లో,పక్కింట్లో శబ్దాలు రాకూడదు కానీ తన ఇంట్లో పిల్లలు అరిచి అల్లరి చేసినా చేయొద్దని ఆమె అనదు.ఎవరూ ఏమీ అనకూడదు.ఆవిడ సంగతి తెలియక ఎవరైనా అన్నారంటే వాళ్ళ పని గోవిందా!ఆవిడనోట్లో నోరు పెట్టి గెలవడం సాధ్యమా?ఎదుటి వాళ్ళు ఏమీ అనకుండానే తనే పోట్లాడి,వాళ్ళను సతాయించి చట్టిలో పెడుతుంది.ఇలా తెల్లారిందో లేదో అలా పెద్ద గొంతుతో పనివాళ్ళను అరుస్తూ నానా గందరగోళం సృష్టిస్తుంది.పండుగ సందర్భంగా పిండి వంటలు పెడితే పెట్టవచ్చు లేకపోతే లేదు అంతేగానీ ఏమేవ్!సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు నీ గిన్నెలు తెచ్చుకో లేకపోతే నీ వీపు పగలగొడతా!ఏంటనుకున్నావో అని అరవటం అంత అవసరమా?నిదానంగా చెప్పినా సరిపోతుంది.ఆవిడ గురించి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాంతాడంత  చిట్టా తయారవుతుంది.ఆ నోటి దురుసు లేకపోతే ఆవిడ చాలా మంచిది.కల్మషం అనేది లేని నిష్కల్మష మనస్తత్వం.కుళ్ళు,కుతంత్రాలు తెలియవు.ఎవరికైనా ఆపద వచ్చిందంటే ఆదరా బాదరా పరుగెత్తుకుని వచ్చేస్తుంది.పక్క వాడికి ఏమి జరిగినా మనకెందుకులే అనుకునే రోజుల్లో రుద్రమ్మ లోని ఈ గుణం మెచ్చదగినది.
సూచన:చెడ్డ వాళ్ళయినా వాళ్ళల్లో ఉన్న మంచిని గుర్తించి మెచ్చుకోవాలి.కొన్నాళ్లకయినా వాళ్ళల్లో మార్పు రావచ్చు.

Thursday, 23 February 2017

మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

                                                                     ఓం నమఃశివాయ అని పలికితే చాలు తన భక్తులను కరుణించే భోళాశంకరుని కరుణాకటాక్ష వీక్షణాలు అందరిపై ప్రసరించాలని మనసారా కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబసభ్యులకు మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు.
      

Wednesday, 22 February 2017

దివిలోన నీవే భువిలోన నీవే

                                                                   జై జై సాయి రాం
         మా ఇంటిలోన ఇలవేల్పు నీవే అంటూ భక్తితో జయంతమ్మ వ్రాసుకున్న సాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం
                                         దివిలోన నీవే భువిలోన నీవే ఎదలోన నీవే ఎదురుగా నీవే
                                     పల్లకీలోన నీవే పయనించినావే నీ కృపను మాపై కురిపించినావే "ది"
                                         తొలి పూజలందే గణపయ్య నీవే గోవుల్లుగాచే గోపయ్య నీవే
                                       శ్రీరామదూతా హనుమయ్య నీవే షిరిడీలోఉన్నశ్రీసాయివి నీవే
                                           కలలోన నీవే కనిపించినావే ఇలలోన నీవే దీవించినావే "ది"
                                    పసిపాప నవ్వే ఆ నవ్వు నువ్వే ప్రతి పువ్వులోని పరిమళమ్ము నీవే
                                     మాలోన వెలిగే ఆ జ్యోతి నీవే మా తల్లి తండ్రి గురువు దైవమ్ము నీవే
                                         మా బాధలన్నీ తీర్చేది నీవే మా ఇంటిలోన ఇలవేల్పు నీవే "ది"
                                     
                   

Sunday, 19 February 2017

గోకులమున

                                                                   జై జై సాయి రాం
   మధురంగా ఉంది బాబా ఇంకొంచెం తినవా అంటూ ప్రేమగా వ్రాసుకున్న జయంతమ్మ సాయి సంకీర్తనా కుసుమం
                                                            గోకులమున తిరుగాడు గోపాల కృష్ణా
                                                        పాలబువ్వ పెడతాను పరుగున ఇటురావా"గో"
                                                            అలనాడు కౌసల్య కలిపిన ఆముద్దలా
                                                            కమ్మగా ఉందిరా కడుపు నిండా తినవా"గో"
                                                            ఇదిగో ఇది యశోదమ్మ పెట్టిన ఆ వెన్నలా
                                                              ఎంతో బాగుంది మరి కొంచెం తినవా"గో"
                                                             వకుళ మాత పెట్టిన ఆ లడ్డూలోని తియ్యదనం
                                                                 అమృతంలా ఉందయ్యా!ఆరగించ రావా"గో"
                                                                      లక్ష్మీ భాయి భక్తితో పెట్టిన రొట్టెలా
                                                                  మధురంగా ఉంది ఓ బాబా ఇది తినవా"గో"
                                                           
                                                       
                                                          

Thursday, 16 February 2017

సాధువై వచ్చాడమ్మా

                                                                 ఓం శ్రీ సాయి రాం
    సాధువై వచ్చి సద్గురుడయ్యాడమ్మా అంటూ భక్తితో జయంతమ్మ వ్రాసుకున్న సాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం
                                                   సాధువై వచ్చాడమ్మా సద్గురుడయ్యాడమ్మా
                                                    ఇలలో అందరికీ వేలుపే అయ్యాడమ్మా"సా"
                                                    మసీదు కట్టాడమ్మా ధుని వెలిగించాడమ్మా
                                                     భిక్షలా అడిగి నీ పాపాలు కాల్చాడమ్మా "సా"
                                                        లెండీని పెంచాడమ్మా దీపాలు పెట్టాడమ్మా
                                                         మనలో అజ్ఞాన చీకటిని బాపాడమ్మా"సా"
                                                          గజ్జలే  కట్టాడమ్మా నాట్యమే చేశాడమ్మా
                                                       గీతార్ధమును చెప్పి గోపాలుడయ్యాడమ్మా"సా"
                                                  అడుగడుగునా సాయేనమ్మా అందరొచ్చిచూడండమ్మా
                                                           భక్తితో మీరంతా పూజలే చేయండమ్మా"సా"
                                                   

Wednesday, 15 February 2017

మధురానుభూతి

                                                             రాధమ్మ 26 సంవత్సరాల క్రితం ఆరుగురు కుట్టు పనివాళ్ళను పెట్టుకుని వస్త్ర వ్యాపారం మొదలు పెట్టింది.కష్టపడి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈనాటికి ఆరువందల మంది పనివాళ్ళతో ఒక పెద్ద సంస్థగా ఏర్పాటు చేసింది.ఇప్పుడు ఆమె భారదేశంలోనే నెం.1 గా పేరుపొంది చాలా రాష్ట్రాలకు తన వస్త్రాలను అందించగలుగుతుంది.ప్రముఖ మహిళా పారిశ్రామిక వేత్తగా ఎన్నో అవార్డులు అందుకుంది.అయినా కించిత్తు కూడా గర్వం లేదు.69 సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది.ముఖ్యంగా గో సంరక్షణ,రసాయన రహిత వ్యవసాయం చేస్తూ ధాన్యం,కూరగాయలు పండిస్తూ మహిళా వ్యవసాయవేత్తగా ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేసి ప్రజలను కాన్సర్ వంటి ఎన్నో రోగాల బారినుండి కాపాడాలని సమాజానికి తనవంతు కృషి చేస్తుంది.దీనంతటి వెనుక రాధమ్మ 26 సంవత్సరాల స్వయం కృషి ఉంది.కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అన్న నానుడికి నిలువెత్తు ఉదాహరణ రాధమ్మ.చెదరని చిరునవ్వుతో,ఎంతో సంస్కారంతో చూడగానే చేతులెత్తి నమస్కరించాలని అనిపించేలా ఉండే రాధమ్మ పరిచయం ఓ మధురానుభూతి.

కల్ప వృక్షం

                                                            ఓం శ్రీ సాయినాధాయనమః
    దీనుల పాలిటి కల్ప వృక్షం సాయే అంటూ నమ్మకంతో జయంతమ్మ వ్రాసుకున్నసాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం
                                            షిరిడీ సాయిని చూచిన చాలును పాపములన్నీ తొలగునులే
                                            సాయి శరణం అంటే చాలును సర్వ సంపదలు కలుగునులే "షి"
                                            బృందావనిలో తిరిగిన బాలుడు షిరిడీ పురమున వెలిసెనులే
                                             నాటి గోపికలు నేటి భక్తులై ఆ గుడి ముంగిట నిలిచెనులే"షి"  
                                            దీనుల పాలిటి కల్ప వృక్షమై దివి నుండి భువికి  దిగి వచ్చెనులే
                                                  కోరిన వారికి కాదనకుండా కోరికలన్నీ తీర్చేనులే "షి"
                                                 సాయి అని నీవు పిలిచినంతనే ఓయని నీదరి చేరునులే 
                                              నీలో దోషములేమియు చూడక చక్కని భోదలు చేయునులే "షి"

                                                 

కడిగీ కడిగీ తెల్లగా

                                                              జ్యోతిక ఇంటికి వంట చేయడానికి ఒక సహాయకురాలు వచ్చింది.ఒక రోజు జ్యోతిక భోజనం చేసి చేయి కడుగుతున్నప్పుడు వచ్చి అమ్మా!మీరు చేతులు కడిగి కడిగీ భలే తెల్లగా ఉన్నాయని కళ్ళు చక్రాల్లా తిప్పుతూ చెప్పింది.రేపటి నుండి నేను కూడా చేతులు కడిగితే తెల్లగా వస్తాయా అమ్మా!అని అడిగింది.పిచ్చి ముఖమా!అదే పనిగా కడిగితే చేతులు తెల్లగా రావు.పుట్టుకతో వచ్చిన శరీర ఛాయను బట్టి తెల్లగానో నల్లగానో ఉంటాయి.అంతే కానీ అదే పనిగా కడిగితే చేతులు పాడైపోతాయి జాగ్రత్త అని చెప్పింది జ్యోతిక.

Tuesday, 14 February 2017

కోకిలమ్మ కూసింది

                                                                      ఓం శ్రీ సాయి రాం                                                             సాయి అనగానే ఓయ్ అంటూ పలికే సాయిని నీవెందుకు పలకవోయి అంటూ  జయంతమ్మ వ్రాసుకున్నసాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం
                                        కోకిలమ్మ కూసింది కూకూయని
                                      రామచిలుక పలికింది రామ రామ అని
                     మరి నీవెందుకు పలుకవోయి సాయి సాయి అనీ సాయి సాయి అనీ "కో"
                                        ఎవరికైనా ఇస్తుంది గోవు పాలనీ
                                        అందరికీ పంచుతుంది గంగ నీటినీ
                          మరి పదిమందికీ నీవు చెప్పుసాయి చరితనీ సాయి చరితనీ "కో"
                                          భూమాత చెబుతోంది ఓర్చుకోమ్మనీ
                                        చెట్టు చెబుతోంది చెంత కొస్తే నీడనిమ్మనీ
                              మరి అందరికీ నేర్పునీవు సాయి భజననీ సాయి భజననీ"కో"
                                            భ్రమరమ్ము తెస్తుందీ మంచి తేనెనీ
                                          మల్లె పంచుతుంది మనకు పరిమళాన్నీ
                                  మరి అందరికీ పంచునీవు సాయి ఊదీని సాయి ఊదీని "కో"
                                            ఈదుతోంది చేపపిల్ల నడిసంద్రాన్నీ
                                            ఎగురుతుంది పక్షికూన ఆకసానికి
                                  మరి మనమంతా చేరాలి సాయి సన్నిధీ సాయి సన్నధీ "కో"                            

Saturday, 11 February 2017

వైకుంఠవాసుడమ్మా

                                                              ఓం శ్రీ సాయి రాం
             సాయి అందరి గురువు దైవమమ్మా అంటూ జయంతమ్మ వ్రాసుకున్నసాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం 
                                               వైకుంఠవాసుడమ్మా మా సాయి వాసుదేవతనయుడమ్మా
                                                   ఆ చిన్ని కృష్ణుడమ్మా మాసాయి అందరి దైవమమ్మా"వై"
                                                అన్ని లోకములందును మాసాయి అలరారుచుండునమ్మా
                                                    కంటికి రెప్పలాగా మనలను కాపాడుచుండునమ్మా"వై"
                                                వామనరూపుదాల్చి మన సాయి ఊయలలు ఊగేనమ్మా
                                                 విశ్వరూపమునుదాల్చి మన సాయి వింతలే చేసేనమ్మా"వై"
                                                 మనిషిరూపమునుదాల్చి మన సాయి మనతోనే తిరిగేనమ్మా
                                                 సృష్టినే నడిపించుచూ మన సాయి సూత్రధారియై వెలసేనమ్మా"వై" 

Friday, 10 February 2017

రండి రండి పాదపూజ చేద్దాము

                                                     ఓం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడి సాయిరాం                                                  రండి పాదపూజ చేద్దాము అంటూ అందరినీ పిలుస్తూ జయంతమ్మ వ్రాసుకున్నసాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం
                                                   అమ్మల్లారా అయ్యల్లారా రండి రండి రండీ 
                                                   బంగారు రధమెక్కి బాబా వచ్చె చూడరండీ "అ"
                                                       గంగా జలముతో గంగి గోవు పాలతో
                                                      మంచి గంధమ్ముతో పాదపూజ చేద్దాము "అ"
                                                       గులాబీలు గన్నేరు మల్లెలు మందారాలు    
                                                       సన్నజాజి విరజాజితో అర్చనలే చేద్దాము "అ"
                                                       పరమాన్నం పులిహోర పానకం వడపప్పు
                                                       ధూప దీపాలతో ఆస్వామిని కొలుద్దాము "అ"
                                                       దివి నుండి భువికి దిగి మన ఎదుట నిలిచెనండీ
                                                        సాయి శరణం అంటూ సద్గాతినీ పొందండీ  "అ"
                           

Wednesday, 8 February 2017

బబుల్ గమ్ పచ్చడి

                                                                                అఖిల అమెరికాలో ఉన్నకూతురు ఇంటికి వెళ్తూ రకరకాల పచ్చళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళింది.అందులో రొయ్యల పచ్చడి కూడా ఉంది.అఖిల కూతురు ఆద్య ఐదేళ్ళ కొడుకు ఆర్యకు శాండ్ విచ్ లో రొయ్యల పచ్చడి పెట్టి ఇచ్చింది.ఆర్య అది తిని చాలా బాగుందని అమ్మమ్మా!నువ్వు తెచ్చిన బబుల్ గమ్ పచ్చడి నాకు బాగా నచ్చింది అని చెప్పాడు.ఆర్య మాటలకు అఖిల నవ్వి అది బబుల్ గమ్ పచ్చడి కాదు కన్నా!రొయ్యల పచ్చడి అంటే వినడు.అది నమిలితే బబుల్ గమ్ లాగే ఉంది నేను అలాగే అంటాను అమ్మమ్మా అన్నాడు.ఆ మాటలకు అఖిల ఈ రోజుల్లో పిల్లలకు చెప్పలేకుండా ఉన్నాము అంటూ విస్తుపోయింది.

Saturday, 4 February 2017

సాగి రండి తరలి రండి

                                                               ఓం సాయి రాం                                                                   సర్వస్వం సాయే అని నమ్మిన జయంతమ్మ సాయి సాయి అంటూ సాగి రండి తరలి రండి సాయి భజనకు అని ఎంతో భక్తితో ఆర్తిగా వ్రాసుకున్న సాయినాధ  సంకీర్తనా కుసుమం
                          సాగి రండి(రా)సాయి భజనకు మనం పాడుకుందాము సాయి లీలలు "సా"
                                          మనమంతా ఒకటేయని మన దేవుడు సాయేనని
                                                 ప్రతి గృహము ఆ సాయి ఆలయమ్మని
                                           తరలి రండి తరుణీ మణులారా సాయి సాయి అని "సా"
                                                    కష్టాలు వచ్చెనని కంటనీరు నింపకు
                                                    కలిమి కలిసి రాలేదని కలత చెందకు
                                            సర్వస్వం సాయేనని నమ్మియుండు ఎప్పుడూ
                                                  కలి పురుషుడు కాలు మోపడెప్పుడు "సా"
                                                  సంతోషం కలిగెనని సాయిని మరువకు
                                                 సంపదలు వచ్చెనని ఆ చేయిని విడువకు
                                                ఎల్లవేళలా నీవు సాయి నామం మరువకు
                                           సర్వజ్ఞుడు సాయేనని నమ్మియుండు ఎప్పుడూ "సా"
                                                

Thursday, 2 February 2017

కోరి వచ్చాడమ్మా

                                                                       జై జై సాయి రాం                                                                       సాయి సాయి అనగానే కోరి వచ్చాడమ్మా అంటూ జయంతమ్మ వ్రాసుకున్న సాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం 
                                                              కోరి వచ్చాడమ్మా కొండంత దేవుడు
                                                      వచ్చి కూర్చున్నాడమ్మా వెతలు తీర్చేందుకు "కో"
                                                           మదిలోన కోర్కెను మరుక్షణమే తీర్చేను      
                                                               కలతలు రానీడు మా ఇలవేలుపు "కో"
                                                         ఆ కనులు కురియునమ్మా కరుణామృతవృష్టి
                                                             పాదములంటిన చాలు ధన్యమౌనీజన్మ "కో"
                                                             నామము చేసిన చాలు నాట్యమ్ము చేయునంట
                                                            నమ్మి కొలిచిన చాలు కురియును సిరులింట "కో"
                                        

వచ్చాడు మా సాయి ఈరోజు

                                                                 ఓం సాయి శ్రీ సాయి జైజై సాయి
            భక్తికి వశమై సాయి స్వయంగా వచ్చాడు అంటూ జయంతమ్మ వ్రాసుకున్న సాయి సంకీర్తనా కుసుమం
                                                   వచ్చాడు మా సాయి ఈ రోజు తానే వచ్చాడు శ్రీ సాయి ఈ రోజు
                                                    అఖండ జ్యోతి వెలిగే వేళ మండల పూజ జరిగే వేళ తానే..."వ"
                                                     విశ్వరూపుడై వెలిగే సాయి వామన రూపము ధరించేను
                                                     వెన్న దొంగ వలె వేణువులూదుచు బుడిబుడి అడుగులు వేసేను
                                                    పరవశమొందిన భక్తుల ఎదపై ఆనంద తాండవమాడేను ఆనంద ..."వ"
                                                    సాయి పాదముల శిరముల నుంచి భక్తితో అందరూ కొలిచారు
                                                    కొలిచిన వారికీ ఏ కొరతలు రావని సాయి చరితము తెలిపేను
                                                    మాలలు వేసి హారతులిచ్చి మగువలు కీర్తన చేశారు
                                                    భక్తికి వశమై సాయే స్వయముగా భక్తుల ఇళ్ళకు వచ్చాడు  "భ"  " వ"