Thursday, 30 March 2017

ఎవరు పిలిచారమ్మా!

                                                                   శ్రీ సాయి రాం                                                                          సాయీ అనగానే వచ్చి నీ వెంటే నేనున్నానీ భారమంతా నాదే అనే సాయికి భక్తితో జయంతమ్మ సమర్పించిన                                                             సాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం    
                           ఎవరు పిలిచారమ్మా సాయి అని వచ్చినిలిచాడు ఏమి కావాలని
                             నీ భారమంతా నాదేనని ధుని సాక్షిగా చెప్పుచున్నానని "ఎ"
                      నా చరిత చదివించి నా లీల చూపించి నా బాటలో నిన్ను నడిపించుచూ
                   నన్ను నమ్మితే చాలు నలుదిక్కులానిలిచి కనురెప్పలా నిన్ను కాపాడతానని "ఎ"
                            తల్లితండ్రి నేనేనని నీగురువు నేనేనని నీ చెంతనే నేను వున్నానని  
                            ఏ చోట నీవున్న నీలో నేనే వుండి నాదరికి నిన్ను చేర్చుకుంటానని "ఎ"
                   

"
                             

Tuesday, 28 March 2017

తోడు నీడ

   నీ హృదయంలో ఉన్న దైవమే నీకు ఎప్పుడూ తోడునీడ అంటూ జయంతమ్మ వ్రాసుకున్నసంకీర్తనా కుసుమం
                                                                     సాయి రాం
                                                      గృహమేగా నీకు దేవాలయం
                                                    నీ హృదయంలో ఉన్నది ఆ దైవం
                                                    తెలుసుకుని మసులుకుని సాగిపో
                                                    నీ జీవితమే సార్ధకమ్ము చేసుకో "గృ"
                                                  ప్రకృతియంత పరమాత్మ నిండియుండగా
                                                         ప్రతిజీవి భగవంతుని రూపామేగా
                                                     ప్రహ్లాదుని బాటలో పయనించుమురా
                                                   ప్రతిమనిషి జీవితము ధన్యమగునురా "గృ"
                                                  పరమాత్ముని నామాలను స్మరియింపుమురా
                                                       భగవంతుని మదిలోనే ధ్యానించుమురా
                                                  అణువణువునా అతడేయని తెలుసుకొనుమురా
                                                      ఆ దైవమే నీకు ఎప్పుడూ  తోడు నీడరా"గృ"
                                                      

ఉగాది శుభాకాంక్షలు

                                          నా బ్లాగ్ వీక్షకులకు,నాతోటి బ్లాగర్లకు,మిత్రులకు,శ్రేయోభిలాషులకు,ఏదేశంలో ఉన్నా మన తెలుగు వారందరికీ  ఉగాది శుభాకాంక్షలు.                              

విలువ పోగొట్టుకున్నట్లే

                                                               ఈమధ్య కొంత మందికి  ఎదుటి మనుషులంటే మాటల్లో చెప్పలేనంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుంది.మీదేముంది?మీ అందరికన్నా మేమే గొప్ప అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు.ఎవరికి ఉండే గొప్ప వారికి ఉంటుంది.ప్రతి మనిషిలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది.అది అర్ధం చేసుకుని మాట్లాడటం బాగుంటుంది.మర్యాద ఇచ్చి మర్యాద పుచ్చుకోమని పెద్దల ఉవాచ.కొంతమందికి పైత్యం ఎంత వెర్రితలలు వేస్తుందంటే చెప్పటానికి ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే.మర్యాదగా ఫోను చేసి మామ్మగారు ఉన్నారండీ?అని అడిగితే ఆ!ముందు నువ్వెవరో అర్ధమయ్యేలా?చెప్పు ఆ తర్వాత మామ్మగారు ఇంట్లో ఉన్నారో లేదో అప్పుడు నేనెవరో?చెప్తాను అని గయ్యి గయ్యమని అరవటం మొదలెట్టింది.ఏమి మాట్లాడాలో ఫోను చేసిన ఆమెకు తెలియక ఠక్కున పోను పెట్టేసింది.సమయానికి వెళ్ళిన ఆడపడుచుతో ఇదేమిటి ఒదినా?నేను ఫలానా అని మామ్మగారితో మాట్లాడాలి ఉన్నారా? అంటే గయ్యాళితనంగా అరుస్తుంది అంటూ బాధపడింది.బాధపడకు ఈరోజుల్లో ఈవిధంగా మాట్లాడటం ఫ్యాషన్ అని అనుకుంటున్నారు.అమర్యాదగా మాట్లాడితే ఎదుటివారు ఏమనుకుంటారో?అనే జ్ఞానం లేకుండా పోతుంది.మనకు ఎంత డబ్బు ఉన్నా పదవులు ఉన్నాఎదుటి వారితో మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడటం పద్ధతి.పెరుగుట విరుగుట కొరకే అని గర్వం పెరిగిన కొద్దీ ఉన్న విలువ పోగొట్టుకున్నట్లే అని వాళ్ళకు అనుభవమైతే కానీ తెలియదు.
సూచన:మన బాధ వంటిదే ఎదుటి వారి బాధ అనుకుంటే ఈ తిప్పలు వుండవు.

Friday, 24 March 2017

మతిమరుపు

                                                                 మతిమరుపు మనుషులకు వస్తుందని తెలుసు కానీ విద్యుత్తుతో పని చేసే వస్తువులకు కూడా వస్తుందని సుచిత్రకు ఈమధ్యనే తెలిసింది.సుచిత్ర ఇంటిలో మైక్రో వేవ్ ఎన్ని ని.లు అమర్చి పెట్టినా ఒక ని.పని చేసి ఆగిపోవటం మొదలు పెట్టింది.మైక్రో వేవ్ రిపేరు చేసే అతన్ని పిలిస్తే మొత్తం తీసి చూచి అమ్మా దీనికి (మెమరీ  లాస్) మతిమరుపు వచ్చింది అని చెప్పాడు.సుచిత్ర మైక్రో వేవ్ కి మతిమరుపు రావటం ఏమిటి?విడ్డూరంగా అనేసరికి అవునమ్మా!దీనిలో ఒక పానెల్ ఉంటుంది.దానిలో ఒక భాగం పోయింది అందువల్ల అలా జరుగుతుంది.వందలో ఒకదానికి మాత్రమే ఇలా జరుగుతుంది.ఒకవేళ ఆ భాగం తెచ్చి వేసినా కూడా పనిచేస్తే   చెయ్యొచ్చు లేకపోతే లేదు.అని విపులంగా చెప్పాడు.సుచిత్ర అయ్యో రామచంద్రా!పాతిక వేలు పోసి నిన్న గాక మొన్న కోన్నానే అంటూ  తెగ బాధ పడి పోయింది  

Thursday, 23 March 2017

ఓంకార రూపా

                             ఓంకార రూపా శ్రీ సాయి శరణు శరణు శ్రీ సాయి అంటూ జయంతమ్మ భక్తితో వ్రాసుకున్న                                                                       సాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం
                                                 ఓంకార రూపా శ్రీ సాయీ త్రిమూర్తి రూపా శ్రీ సాయీ
                                                         దత్తావతారా శ్రీసాయీ భక్తవత్సలా శ్రీసాయీ
                                                భవభయ హరుడే శ్రీ సాయీ కైలాసనాధుడు శ్రీ సాయీ        
                                                  పద్మనాభుడే శ్రీ సాయీ పతిత పావనుడు శ్రీ సాయీ
                                                    ధర్మము నీవే శ్రీ సాయీ తేజము నీవే శ్రీ సాయీ
                                                    జ్ఞానము నీవే శ్రీ సాయీ పాండురంగడే శ్రీ సాయీ
                                                కౌసల్య తనయుడు శ్రీ సాయీ దేవకీ తనయా శ్రీ సాయీ
                                                అనసూయ సుతుడే శ్రీ సాయీ  అంజని పుత్రా శ్రీ సాయీ
                                                  దశరధ నందన శ్రీ సాయీ దయగల తండ్రివి శ్రీ సాయీ
                                                     నందనందనా శ్రీ సాయీ నారాయణుడే శ్రీ సాయీ
                                                 సద్గురు రూపా శ్రీ సాయీ సగుణ స్వరూపా శ్రీ సాయీ
                                                  అభయ ప్రదాతా శ్రీ సాయీ శరణం శరణం శ్రీ సాయీ

                                             

Saturday, 18 March 2017

నీ కలలో ఇలలో

నీ కలలో ఇలలో  అందరి రూపం నేనే నీ భారమంతయు నాదే అంటున్న సాయికి భక్తితో నమస్కరిస్తూ జయంతమ్మ                                                              వ్రాసుకున్నసాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం
                                                                             ఓం శ్రీ సాయి రాం
                                                                నీ కలలో ఇలలో కాంచునదీ నన్నే
                                                       నీ ఇంటి ఇలవేల్పు నేనే  నీ భారమంతయునాదే                                                                                             ఓంకార రూపము నేనే ప్రతి అణువు అణువులో నేనే
                                                             అర్చావతారుడనేనే అనంత రూపుడ నేనే            
                                                          విశ్వరూపమున నేనే వసుదేవతనయుడ నేనే
                                                             సర్వనామముల నేనే సకల జీవులలో నేనే
                                                             త్రిమూర్తి రూపము నేనే త్రిగుణాతీతుడ నేనే
                                                                 సర్వవ్యాపకుడ నేనే సత్యదేవుడ నేనే
                                                            భుజగ భూషణుడ నేనే భుజగ శయనుడ నేనే
                                                             దశరధ తనయుడ నేనే దీన భాంధవుడ నేనే
                                                             మురళీధరుడను నేనే మోహినీ రూపము నేనే
                                                               నారసింహుడను నేనే నంద నందనుడ నేనే
                                                             వెంకట రమణుడను నేనే వేదములన్నియు నేనే
                                                                రామకృష్ణుడను నేనే రమణ మహర్షిని నేనే
                                                                 శ్రీపాద వల్లభ నేనే నృశింహ సరస్వతి నేనే
                                                                   దత్తావతారుడ నేనే దక్షిణామూర్తిని నేనే
                                                                  జ్ఞానస్వరూపిణి నేనే అంజని పుత్రుడ నేనే
                                                                 సోమాదిత్యులు నేనే సకల దేవతలు నేనే
                                                            సద్గురు రూపుడ నేనే ఆ సాయి దేవుడను నేనే                                           

Friday, 10 March 2017

మనసులో నవ్వు

                                                            దోమలకు ధనిక,పేద అనే తారతమ్యం ఉండదు.మంత్రి అయినా రిక్షావాలా అయినా ఒకటే.దానికి కావలసిందల్లా ఎవరో ఒకరి రక్తం.ఎవరిలోనయినా ప్రవహించేది ఒకే రక్తం కనుక అది అందరినీ కాటు వేస్తుంది.ఇబ్బందుల పాలు చేస్తుంది.మొన్నామధ్య ఒక రాజకీయ నాయకుడు తన కొడుకు పెళ్ళికి మంత్రి గారిని ఆహ్వానించడానికి  భార్యా సమేతంగా వెళ్ళాడు.మంత్రిగారు వచ్చేవరకు కొంత సమయం వేచి ఉండవలసి వచ్చింది.కార్యాలయం ఎంత శుభ్రంగా ఉన్నా కూడా అక్కడక్కడ దోమలు ఎగురుతున్నాయి.మాటిమాటికి అవి చుట్టూ ఎగురుతూ అక్కడ కూర్చున్నవారిని కుట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి.ఈ దోమలకు సామాన్య మానవుడు అయినా మంత్రి అయినా తారతమ్యం తెలియదు కదా!అని ఆహ్వాన పత్రిక ఇవ్వడానికి వెళ్ళిన ఆమె మనసులో నవ్వుకుంది.  

Saturday, 4 March 2017

మోచేయి మృదువుగా

                                                                       ఒక అర స్పూను ఆలివ్ నూనెను తీసుకుని గోరువెచ్చగా చేసి అందులో బాదం నూనె,కొబ్బరి నూనె రెండు  చుక్కల చొప్పున తీసుకుని బాగా కలిపి నల్లగా గరుకుగా ఉన్న మోచేయిపై రాత్రి పూట రాయాలి.అప్పుడప్పుడు నిమ్మచెక్కపై పంచదార వేసి మోచేతిని రుద్దితే క్రమంగా  చర్మం పైనున్న  నలుపు రంగు,గరుకుదనం తగ్గి మృదువుగా తయారవుతుంది.

Thursday, 2 March 2017

బాబా వినవయ్యా నా మొర

                                                                        ఓం శ్రీ సాయి రాం                                                                       సాయి బాబా నీవే కరుణతో తీర్చాలి నావ్యధ అంటూ జయంతమ్మ కన్నీటితో వ్రాసుకున్న సాయి సంకీర్తన
                                                           బాబా సాయిబాబా వినవయ్యా నా మొర
                                                  వింటే కరుణ చూపి తీర్చాలి నా వ్యధ బాబా సాయిబాబా "బా"
                                                      వైకుంఠవాసా వాసుదేవ తనయా హే పాండురంగా
                                                            హే పద్మనాభా శ్రీ శ్రీనివాసా హే చిద్విలాసా
                                                            కాపాడరావా కైలాసవాసా "2"బాబా సాయి బాబా "2"
                                                     ధ్యానమ్ము చేసే మార్గమ్మునివ్వు నీజపము చేసే ఆ శక్తినివ్వు
                                                    నీ పూజ చేసే పుణ్యమ్మునివ్వు నీ చెంత చేరే భాగ్యమ్ము నివ్వు "బా"
                                                         ఆదిశక్తి నీవే అనంతుడవు నీవే మానుష్య రూపు దాల్చీ
                                                   మాతోనే తిరిగావే నాలోన నీవున్నావు నీలోన నేనున్నాను
                                                  ఎన్ని జన్మలైనగానీ నీతోనే ఉంటాను నీలోనే ఉంటాను" బా"
                                                  తపః ఫలములీయా శబరినైనగాను నీపాదములు కడుగగా
                                                  గుహుడైనగాను ముక్కంటికి కన్నులొసగే కన్నప్పనుగాను
                                             నీ పాదాలచెంత ధూళినే నేనూ నీపాద సన్నిధిలో ధూళినే నేనూ "బా"
                                                  

Wednesday, 1 March 2017

నీలో నేనున్నానని

                                                                   శ్రీ సాయిరాం
       ఓ బాబా ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా అందుకో మా కుసుమాంజలి అంటూ జయంతమ్మ వ్రాసుకున్న సాయి సంకీర్తన
                                                      నీలో నేనున్నానని అన్నావు నీవు
                                               గుడిలోనో గుహలోనో వెతుకుతున్నాను నేను
                                            ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా అందుకో మా కుసుమాంజలి
                                                    ఓ బాబా అందుకో మా కుసుమాంజలి "నీ"
                                                   వేదనలో వేడుకలో తోడున్నానని అన్నావు                    
                                                నరులను నమ్మెదమే నారాయణా నిను నమ్మమే"నీ"
                                                         కోర్కెలను వదిలి నన్నే కొలవమన్నావు
                                                        వయసు మీరుతున్నా వదలవే వాసనలు "నీ"
                                                         ఎన్నో జన్మల బంధం మనదన్నావు నీవు
                                                       మాయ వలలో చిక్కి మరచుచున్నాను నేను "నీ"