Thursday, 6 June 2019

భుజంపై రామచిలుక

                                              ఆధ్య గుడికి వెళ్ళినప్పుడు గుడిలో ఒక వింత చోటు చేసుకుంది.ఆధ్య కుటుంబం పూజ చేయించుకునేటప్పుడు భార్యాభర్తలిద్దరు దైవదర్శనానికి వచ్చారు.భార్య భుజంపై ఒక రామచిలుక నిలబడింది.ఇంతలో చిలుకను చూడగానే ఆధ్య అమ్మమ్మ కంగారుగా అమ్మా!నీ భుజంపై చిలుక వాలింది అని చెప్పింది.వాళ్ళాయన కల్పించుకుని మామ్మగారూ అది మా పెంపుడు చిలుక అని చెప్పాడు.మేము ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడకి మాతోపాటు వస్తుంది.మోటారు సైకిలుపై దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళినా కూడా మా ఆవిడ భుజంపై కదలకుండా అలాగే కూర్చుంటుంది.మేము ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి దాన్ని కూడా తీసుకుని వెళ్తాము అన్నాడు.దీన్ని మూడు సంవత్సరాల నుండి పెంచుకుంటున్నాము అని చెప్పాడు.దీని పేరు స్వీటి.పిల్లలు ఉద్యోగాల నిమిత్తం వేరే ప్రాంతంలో ఉండడంతో మాకు స్వీటితో మంచి కాలక్షేపం అని చెప్పాడు.రామచిలుక కూడా ఏమాత్రం నదురుబెదురు లేకుండా అటుఇటు తల త్రిప్పుతూ పరీక్షగా అందరినీ గమనిస్తూ కూర్చుంది.వాళ్ళావిడ మాత్రం తన భుజంపై చిలుక ఉందని అందరూ తననే గమనిస్తున్నారని ఒకింత గర్వంతో గంభీరంగా ఉంది.                      

No comments:

Post a Comment