Thursday, 2 February 2017

కోరి వచ్చాడమ్మా

                                                                       జై జై సాయి రాం                                                                       సాయి సాయి అనగానే కోరి వచ్చాడమ్మా అంటూ జయంతమ్మ వ్రాసుకున్న సాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం 
                                                              కోరి వచ్చాడమ్మా కొండంత దేవుడు
                                                      వచ్చి కూర్చున్నాడమ్మా వెతలు తీర్చేందుకు "కో"
                                                           మదిలోన కోర్కెను మరుక్షణమే తీర్చేను      
                                                               కలతలు రానీడు మా ఇలవేలుపు "కో"
                                                         ఆ కనులు కురియునమ్మా కరుణామృతవృష్టి
                                                             పాదములంటిన చాలు ధన్యమౌనీజన్మ "కో"
                                                             నామము చేసిన చాలు నాట్యమ్ము చేయునంట
                                                            నమ్మి కొలిచిన చాలు కురియును సిరులింట "కో"
                                        

No comments:

Post a Comment