Saturday, 14 January 2017

శ్రీ సాయి సన్నిధి

                                                                       శ్రీ సాయి రాం
                    సాయి సన్నిధే మాకు పెన్నిధి అంటూ వ్రాసుకున్న జయంతమ్మ సాయినాధ సంకీర్తనా కుసుమం 
                                                          శ్రీ సాయి సన్నిధి అదే మాకు పెన్నిధి
                                                    కరుణించే దైవమె మన కనుల ముందు ఉన్నది " శ్రీ"
                                                            నీవే మాకు తల్లివి నీవే మాకు తండ్రివి                    
                                                          మేమంతా నీ బిడ్డలమై నీ చెంతనే చేరితిమి
                                                            ఆపదలో ఆనందములో నీ శరణు కోరితిమి  "శ్రీ"
                                                                    రాముడైననీవే కృష్ణుడైన నీవే
                                                              ఆ పాల కడలిని విడిచి షిరిడీలో చేరితివి
                                                             ఎన్ని జన్మలైన గానీ నీవే మా దేవుడివి "శ్రీ"

No comments:

Post a Comment